ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศผลการแข่งขันการประกวดคลิปวีดิโอ "การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"

Details

ANII21 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563

 

ผลการแขงขนสงเสรมการอาน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น