เปิดบ้านวิชาการ ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา (Open House K.R.S. Family)

รายละเอียด

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการโชติ จิตขาว

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเยี่ยมชม กิจกรรม"เปิดบ้านวิชาการ ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อ.กันตัง จ.ตรัง

IMG 6081

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น