ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)

Details
Category: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Published on Thursday, 27 June 2019 15:55
Written by watjana
Hits: 412

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)