ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่่อมสภาพ ประจำปี 2562

Details
Category: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Published on Monday, 27 April 2020 11:24
Written by watjana
Hits: 518

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562