ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์) 38
สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง) 34
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 87
ประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 45
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 65
กิจกรรม สพม.13 เยี่ยนบ้านนักเรียน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สายที่ 2) 31
สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สาย 3) 72
“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปี 2563 68
“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” 64
ประชุมทางไกลแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th 59
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น