ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างทีมผู้บริหาร สมพ. 13 และ สพม. 14 4
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 11
การบริจาคเงินให้ สพม. 13 16
การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้มารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 85
การประชุมขับเคลื่อนสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 69
กิจกรรมค่ายแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 63
ศูนย์อบรมฯ สะเต็มศึกษา สพม. 13 77
การประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 165
พิธีไหว้เจ้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (อาคารหลังใหม่) 199
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” 110
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น