ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
สพม. 13 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 77
การอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนวิเชียรมาตุ 93
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 71
การเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 126
สพม. เขต 13 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม. เขต 11 109
การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน 119
การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) 117
การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน 115
สพป.สงขลา เขต 1 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 83
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ 200
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น