ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
การติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018 ระดับสถานศึกษา 20
สพม. เขต 13 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 28
การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 66
โครงการสอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 32
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ 40
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง 55
การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561 42
สพม. 13 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561 58
สพม. 13 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 83
สพม. 13 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 64
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น