ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 3)

Details

สพม. 13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 3) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดกิจกรรม “สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยพิจารณานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ด้านยาเสพติด ด้านความประพฤติ ด้านผลการเรียน ด้านเศรษฐกิจ ฐานะครอบครัวยากจน ที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 22 คน  22 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 สาย

          สำหรับ สายที่ 3 ซึ่งมีนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานกรรมการ และนางดวงฤดี  ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 โรง ดังนี้

วันที่  23  กรกฎาคม  2562  เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ดากุล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนรัษฎา

DSC 0088  DSC 0085

DSC 0080  DSC 0083

วันที่  23  กรกฎาคม  2562  เด็กชายชานน  นาคแท้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

DSC 0109  DSC 0112

DSC 0104  DSC 0098

DSC 0096  DSC 0095

วันที่  24  กรกฎาคม  2562  นายบารมี  แก้วเกตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

S 50102291  S 50102284

S 50102285  S 50102286

วันที่  24  กรกฎาคม  2562  เด็กชายสกฤษฎิ์  ใฝ่สูงเนิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนในเตาพิทยาคม

S 50102320  S 50102322

S 50102324  S 50102316

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น