ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Details

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 6  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 เขต ได้แก่ สพป.กระบี่  สพป.ตรัง เขต 1  สพป.ตรัง เขต 2  สพป.พังงา  สพป.ภูเก็ต  สพป.ระนอง  สพป.สตูล  สพม. 13  และ สพม. 14 โดยแบ่งประเภทการคัดเลือกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

2. การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                     3. การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

DSC 0001  DSC 0004

DSC 0006  DSC 0005

DSC 0008  DSC 0012

DSC 0002.1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น