ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Details

การรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  ให้การต้อนรับและรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้      นายนิพล นาคพันธ์  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ผู้ดำเนินการตรวจเยี่ยมทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

DSC 4184  DSC 4190

DSC 4174  DSC 4177

DSC 4195  DSC 4200

0013  0019

S 70205450  S 7397379

DSC 4190

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น