การรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 23 August 2019 15:17
Written by sirarat
Hits: 213

การรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  ให้การต้อนรับและรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้      นายนิพล นาคพันธ์  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ผู้ดำเนินการตรวจเยี่ยมทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

DSC 4184  DSC 4190

DSC 4174  DSC 4177

DSC 4195  DSC 4200

0013  0019

S 70205450  S 7397379

DSC 4190