ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ศูนย์สอบ สพม.13

Details

การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ศูนย์สอบ สพม.13 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับสนามสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC 4201  DSC 4204

DSC 4211  DSC 4210

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น