การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ศูนย์สอบ สพม.13

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 23 August 2019 15:43
Written by sirarat
Hits: 219

การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ศูนย์สอบ สพม.13 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับสนามสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC 4201  DSC 4204

DSC 4211  DSC 4210