ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตตรวจราชการที่ 6

Details

ารประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 โดยมี นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 6  ประกอบด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน   9 เขต ได้แก่ สพป.กระบี่  สพป.ตรังเขต 1  สพป.ตรัง เขต 2  สพป.พังงา  สพป.ภูเก็ต  สพป.ระนอง  สพป.สตูล  สพม.13 และ สพม.14

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป  โดยมีผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านเกาะนาคา  สพป.ภูเก็ต          ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  2. โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ  สพป.ตรัง เขต 2    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  3. โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง  สพป.ระนอง        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  4. โรงเรียนบ้านเหนือ        สพป. กระบี่        ได้รับรางวัลชมเชย

          ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในงาน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

DSC 0014  DSC 0019

DSC 0028  DSC 0024

DSC 0032  DSC 0035

DSC 0042  DSC 0044

DSC 0046  DSC 0056

DSC 0057  DSC 0058

DSC 0065  DSC 0071

DSC 0080  DSC 0047

DSC 0048  DSC 0014

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น