ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง” มูลนิธิ ดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล

Details

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง” มูลนิธิ ดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล : มูลนิธิ ดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับประถม – มัธยม” แก่นักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยมี นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 กล่าวเปิดงานและต้อนรับประธานและกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.กำจัด มงคลกุล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                    มูลนิธิ ดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล ได้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษา จำนวน 11 คน ดังนี้

 1. เด็กชายกฤษฎา ศรีเทพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนห้วยยอด
 2. เด็กหญิงเสาวนีย์ เจริญสุข   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนห้วยยอด
 3. นายธราดล ศรีศักดา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนในเตาพิทยาคม
 4. เด็กหญิงภัทรวรรณ ยิ่งดำนุ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
 5. เด็กหญิงโสภา จิงภักดี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนวังวิเศษ
 6. นายพุตินาท ปรางหมู่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนวังวิเศษ
 7. นายดนุเดช แกล้วกล้า   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนสามัคคีศึกษา
 8. นางสาวนุชทิชา พรมขวัญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบางดีวิทยา
 9. เด็กหญิงฐิติมา นิคะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนคันธพิทยาคาร
 10. เด็กชายณัฐพงษ์ กิ่งเล็ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเมืองกระบี่
 11. นางสาวณัฐริกา ราชธิสาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

 DSC 4319  DSC 4323

DSC 4324  DSC 4327

DSC 4333  DSC 4370

DSC 4371  DSC 4372

DSC 4373  DSC 4374

DSC 4375  DSC 4377

DSC 4378  DSC 4379

DSC 4381  DSC 4398

DSC 4414

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น