ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย

Details

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย : นายวัลลภ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย  โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กล่าวต้อนรับ และ นายพิทยา  ไชยมงคล นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บทบาทเขตพื้นที่การศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเสนอแนวทางการปฏิรูปคุณภาพการมัธยมศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวิทยากร ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายในหัวข้อผู้บริหารการมัธยมศึกษา : ผู้บริหารมืออาชีพในยุค Digital Disrupt  และนายสมเกียรติ  สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บรรยายในหัวข้อการศึกษาขั้นพื้นฐานกับเทคโนโลยีในอนาคต 

DSC 4437  DSC 4444

DSC 4445  DSC 4451

DSC 4454  DSC 4459

DSC 4465  DSC 4475

DSC 4493  DSC 4495

DSC 4499  DSC 4501

DSC 4502  DSC 4505

DSC 4506  DSC 4507DSC 4508  DSC 4510

 

DSC 4466

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น