ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 (สาย 4)

Details

เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 4) : นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  เพชรเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 4) ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา    ให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนตลอดจนการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น  โดยพิจารณานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  เช่น  ด้านยาเสพติด  ด้านความประพฤติ  ด้านผลการเรียน  ด้านเศรษฐกิจ  ฐานะครอบครัวยากจนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  จำนวน 3 โรงเรียน  ดังนี้

 

เด็กหญิงจินดา  มารยา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

DSC 5615  DSC 5617

DSC 5622  DSC 5624

 

นางสาวเมฆขลา  ชุมพล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

DSC 5625  DSC 5629

DSC 5631  DSC 5634

 

นางสาวสุฑารัตน์  สีเข้ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

DSC 5637  DSC 5641

DSC 5642  DSC 5652

DSC 5651

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น