ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพป.สงขลา เขต 1 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

Details

DSC 0071  DSC 0087

DSC 0049  DSC 0053

DSC 0055  DSC 0057

DSC 0059  DSC 0112

DSC 0110  DSC 0104

DSC 0106  DSC 0100

สพป.สงขลา เขต 1 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต : วันที่ 30 กันยายน 2562 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้ต้อนรับรองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วิธีการปฏิบัติ ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ ห้องประชุมบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น