ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

Details

การเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นโรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในภาคใต้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยได้ดำเนินการจัดค่ายฝึกอบรมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์สูง ให้เป็นแกนนำเผยแพร่ ขยายผลในการส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ สู่การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองตามความสนใจและความถนัด รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล และเปิดเวทีการแข่งขันสู่ระดับประเทศต่อไป

021062 16  021062 15

021062 14  021062 7

021062 10  021062 11

021062 5  021062 3

021062 4  021062 2

021062 7

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น