ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

Details

สพม. 13 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562                นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้  นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง        พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.   ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อยกระดับคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

S 157679639  S 157679636

S 157679627  S 157679621

S 157679623  S 157679626

S 157679637  S 157679640

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น