ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

Details

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ :              นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายกิตติ  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  เป็นประธานนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  (พ.ศ. 2561 – 2563)  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562  และการวางแผน  การดำเนินงานฯ  ปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

4723  4725

4731  4721

20  11

12  14

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น