ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

Details

สพม. 13 ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมพร  ชัยบัว  และนางสาวจิตรา  ศรีเกตุ ศึกษานิเทศ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้งานกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียน ทำให้ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาเป็นเวลานาน ทำให้ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุดและเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงได้ดำเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบโซล่าเซลล์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

212528  DSC 0008

DSC 0003  DSC 0011

DSC 0020  DSC 0035

212531  DSC 0040

212533

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น