ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การลงนาม MOU ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ 6

Details

การลงนาม MOU ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ 6 : วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ (MOU) และเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล) ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 42 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 คน และศึกษานิเทศก์ 36 คน
                  ทั้งนี้ ก่อนลงนาม MOU นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในพิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ว่า ทั้งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ จะเป็นผู้นำทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้ท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต ซึ่งศึกษานิเทศก์เปรียบเสมือนผู้นำสิ่งใหม่ ๆ นำพาแนวนโยบายการศึกษาของโลกกระจายไปทั่วประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาความเป็นผู้นำวิชาการทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ช่วยกันร่วมมือ ร่วมใจร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ผลักดันความรู้ ความสามารถด้วยพลังเชิงบวกให้กับโรงเรียน การศึกษาจะขับเคลื่อนได้ต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ตื่นตัวตลอดเวลา มีจิตสำนึกในการตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะท่านคือความหวังของประเทศไทยในการผลักดันการศึกษาไทยให้เข็มแข็งก้าวหน้าต่อไป

IMG 6455  DSC 7805

IMG 6463  IMG 6461

IMG 6432  IMG 6438

IMG 6442  IMG 6451

IMG 6466  IMG 6588

IMG 6598  IMG 6595

IMG 6595  IMG 6588

DSC 7949IMG 6604

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น