ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพนมเบญจา และโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

Details

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนพนมเบญจา  และโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  :  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  และการวางแผนการดำเนินงานฯ  ปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ณ  โรงเรียนพนมเบญจา  และโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  จังหวัดกระบี่

20  17

2  6

13831  13833

13835  13842

17

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น