ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และโรงเรียนเขาดินประชานุกูล

Details

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และโรงเรียนเขาดินประชานุกูล : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และการวางแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และโรงเรียนเขาดินประชานุกูล จังหวัดกระบี่

13798  13797

13803  13805

13814  13822

13825  13811

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น