การประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 06 February 2020 14:04
Written by sirarat
Hits: 203

การประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานการประชุมการสรุปผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 10  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 1180  DSC 1181

DSC 1183  DSC 1190

DSC 1191  DSC 1201

DSC 1202  DSC 1209

DSC 1210  DSC 1216

DSC 1224  DSC 1227

DSC 1238  DSC 1240

DSC 1245  DSC 1181