งานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 11 February 2020 15:57
Written by sirarat
Hits: 194

งานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี นายอาทิตย์  บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน  การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงบนเวที  การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  กิจกรรมการออกร้านต่าง ๆ และการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพเป็นกิจกรรมที่ทำให้คณะครูและนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความพยายามในการเรียนและศึกษาหาความรู้ต่อไป

 

01 0017  02 0016

03 0015  05 0012

06 0014  08 0009

09 0007  10 0006

12 0005  15 0001

04 0011