ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

Details

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์      และคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 13 โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมฯ  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอ    ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ

14 002  14 003

14 004  14 006

14 007  14 008

14 009  14 012

14 015  14 016

14 017  14 018

14 019  14 020

14 023  14 001

 

14 008

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น