ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 แสดงความยินดีกับ นายเนติลักษณ์ รักทอง ลูกจ้างชั่วคราว ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

Details

สพม. 13 ร่วมแสดงความยินดี นายเนติลักษณ์  รักทอง ลูกจ้างชั่วคราว ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น : นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายเนติลักษณ์  รักทอง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

DSC 2161  DSC 2164

DSC 2176  DSC 2179

DSC 2181  DSC 2183

DSC 2189  DSC 2190

DSC 2193  DSC 2197

DSC 2198  DSC 2201

DSC 2204  DSC 2205

DSC 2220  DSC 2246

DSC 2266  DSC 2268

DSC 2276  DSC 2216

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น