ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรม Open house ตลาดนัดวิชาการและฐานการเรียนรู้ โรงเรียนเมืองกระบี่

Details

กิจกรรม Open house ตลาดนัดวิชาการและฐานการเรียนรู้ โรงเรียนเมืองกระบี่ : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Open house ตลาดนัดวิชาการและฐานการเรียนรู้  โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่  และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมพิธี      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนเมืองกระบี่ จัดกิจกรรม Open house ตลาดนัดวิชาการและฐานการเรียนรู้ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมี นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมถอดบทเรียน กิจกรรม Open House และฐานการเรียนรู้ ร่วมกับคณะครูและบุคลากร  โรงเรียนเมืองกระบี่

030363 1.1  030363 1.2

030363 1.5  030363 1.7

030363 4  030363 11

030363 13  030363 28

030363 45  030363 47

030363 50  030363 51

030363 1.3

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น