ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

Details

การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  :  นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ  ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวและชำระเงินยืนยันสิทธิ์ของนักเรียน            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียน สสวท.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ห้องเรียน      ดนตรี - นาฏศิลป์  และห้องเรียน English Program  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

DSC 2302  DSC 2329

DSC 2303  DSC 2334

DSC 2307  DSC 2309

DSC 2314  296512

DSC 2319  DSC 2318

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น