การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 12 March 2020 16:31
Written by sirarat
Hits: 289

การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  :  นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ  ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวและชำระเงินยืนยันสิทธิ์ของนักเรียน            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียน สสวท.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ห้องเรียน      ดนตรี - นาฏศิลป์  และห้องเรียน English Program  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

DSC 2302  DSC 2329

DSC 2303  DSC 2334

DSC 2307  DSC 2309

DSC 2314  296512

DSC 2319  DSC 2318