ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 จัดกิจกรรม Big cleaning day

Details

สพม. 13 จัดกิจกรรม Big cleaning day : นายกรุณพล พราหมเภทย์ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี และนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์การทำงาน และบริเวณที่มีผู้มาติดต่อราชการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในกิจกรรม Big cleaning day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 2354  DSC 2341

DSC 2369  DSC 2377

DSC 2378  DSC 2382

DSC 2392  DSC 2405

DSC 2417  DSC 2418

DSC 2410  DSC 2426

DSC 2454  DSC 2464

DSC 2478  DSC 2532

DSC 2539  DSC 2545

DSC 2561  DSC 2547

DSC 2553  DSC 2415

DSC 2417

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น