ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมระบบบริหารงาน E - School

Details

การอบรมระบบบริหารงาน E - School :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมระบบบริหารงาน E – School  โดยมี  นายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 21 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมฯ  ทั้งนี้ ก่อนการอบรมฯ โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล และให้ผู้เข้ารับการอบรมสวมหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2

DSC 0017  DSC 0060

DSC 0021  DSC 0023

DSC 0020  DSC 0025

DSC 0032  DSC 0039

DSC 0048  DSC 0050

DSC 0054  DSC 0061

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น