การอบรมระบบบริหารงาน E - School

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 17 March 2020 10:43
Written by sirarat
Hits: 328

การอบรมระบบบริหารงาน E - School :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมระบบบริหารงาน E – School  โดยมี  นายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 21 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมฯ  ทั้งนี้ ก่อนการอบรมฯ โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล และให้ผู้เข้ารับการอบรมสวมหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2

DSC 0017  DSC 0060

DSC 0021  DSC 0023

DSC 0020  DSC 0025

DSC 0032  DSC 0039

DSC 0048  DSC 0050

DSC 0054  DSC 0061