สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 24 March 2020 15:00
Written by nantarat
Hits: 276

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) : วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับทราบนโยบายและรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการดำเนินการห้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

DSC 0010 DSC 0024

DSC 0004 DSC 0003

DSC 0012 DSC 0025

DSC 0008 DSC 0006