ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 จัดพื้นที่จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ

Details

สพม.13 จัดพื้นที่จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้จัดพื้นที่จุดคัดกรอง ทำการตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการทุกคน และจัดวางเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง ระหว่างเวลา 07.45 – 16.30 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเดินชั้น 1 หน้าห้องกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

0104 5  0104 2

0104 13  0104 9

0104 19  0104 15

0104 20  0104 24

0104 25  0104 26

0104 28  0104 31

0104 38  0104 39

0104 8

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น