ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรม ร.อ. ปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19

Details

กิจกรรม ร.อ. ปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19  :  นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  13    ร่วมกิจกรรมในโครงการ ร.อ.ปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562  โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดโครงการฯ แจกข้าวสารครอบครัวละ 1 ถุง (5 กิโลกรัม)  ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

DSC 0002  DSC 0003

DSC 0008  DSC 0014

DSC 0015  DSC 0071

DSC 0026  DSC 0037

DSC 0045  DSC 0049

DSC 0056  DSC 0031

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น