กิจกรรม ร.อ. ปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 22 April 2020 14:10
Written by sirarat
Hits: 155

กิจกรรม ร.อ. ปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19  :  นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  13    ร่วมกิจกรรมในโครงการ ร.อ.ปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562  โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดโครงการฯ แจกข้าวสารครอบครัวละ 1 ถุง (5 กิโลกรัม)  ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

DSC 0002  DSC 0003

DSC 0008  DSC 0014

DSC 0015  DSC 0071

DSC 0026  DSC 0037

DSC 0045  DSC 0049

DSC 0056  DSC 0031