ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ผ่านระบบ Video Conference

Details

การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4  ผ่านระบบ Video Conference  :  นายพีรพล  จริงจิตร                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน          เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0108  DSC 0112

DSC 0102  DSC 0117

DSC 0105  DSC 0110

DSC 0103

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น