การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ผ่านระบบ Video Conference

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 22 April 2020 16:44
Written by sirarat
Hits: 245

การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4  ผ่านระบบ Video Conference  :  นายพีรพล  จริงจิตร                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน          เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0108  DSC 0112

DSC 0102  DSC 0117

DSC 0105  DSC 0110

DSC 0103