ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 2/2563

Details

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 2/2563 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมสุริยเทพ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

                   ก่อนวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้แสดงความยินดีกับ นายเสวตร  ณัฏฐเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง  ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

DSC 2618  DSC 2626

DSC 2627  DSC 2619

DSC 2652  DSC 2655

DSC 2671  DSC 2676

DSC 2677  DSC 2679

DSC 2680  DSC 2692

DSC 2694  DSC 2695

DSC 2700  DSC 2664 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น