ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2)

Details

การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ศูนย์สอบ สพม. 13 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2)  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการทดสอบในตำแหน่งกรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง และหัวหน้าสนามสอบ  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC 2897  DSC 2905

DSC 2906  DSC 2909

DSC 2898

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น