การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 19 May 2020 15:59
Written by sirarat
Hits: 199

การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ศูนย์สอบ สพม. 13 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2)  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการทดสอบในตำแหน่งกรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง และหัวหน้าสนามสอบ  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC 2897  DSC 2905

DSC 2906  DSC 2909

DSC 2898