ติดต่อออนไลน์  

q a

   

รับสมัครพนักงานราชการ

Details

DSC 0030  DSC 0001

DSC 0023  DSC 0005

DSC 0019  DSC 0022

รับสมัครพนักงานราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก   คณิตศาสตร์   นาฎศิลป์   พลศึกษา   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ระหว่างวันที่  14 – 20  พฤษภาคม  2563  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กำหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนสมัคร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)ต้านภัยโควิด-19 ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น