รับสมัครพนักงานราชการ

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 19 May 2020 16:47
Written by nantarat
Hits: 471

DSC 0030  DSC 0001

DSC 0023  DSC 0005

DSC 0019  DSC 0022

รับสมัครพนักงานราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก   คณิตศาสตร์   นาฎศิลป์   พลศึกษา   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ระหว่างวันที่  14 – 20  พฤษภาคม  2563  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กำหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนสมัคร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)ต้านภัยโควิด-19 ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร