ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

Details

การประชุมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Video Conference: นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0039  DSC 0032

DSC 0034  DSC 0035

DSC 0038  DSC 0026

DSC 00200

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น