การประชุมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 21 May 2020 14:19
Written by sirarat
Hits: 165

การประชุมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Video Conference: นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0039  DSC 0032

DSC 0034  DSC 0035

DSC 0038  DSC 0026

DSC 00200