ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การสอบแข่งขันพนักงานราชการ

Details

การสอบแข่งขันพนักงานราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ พลศึกษา และนาฏศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยการสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

DSC 0043  DSC 0067

DSC 0074  DSC 0088

DSC 0116  DSC 0078

DSC 0167  DSC 0168

DSC 0171  DSC 0160

DSC 0154

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น