ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Details

ประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ DEEP กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DSC 0172  DSC 0174

DSC 0168  DSC 0167

DSC 0170  DSC 666

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น