ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

Details

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิและประโยชน์อันพึงได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ โดยนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางดวงฤดี ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แนะนำวิธีการและขั้นตอนการกรอกแบบการขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ กบข./กสจ.
                       ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการฯ ครั้งนี้มีผู้เกษียณทั้งหมด จำนวน 68 คน มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 2 คน ข้าราชการครู จำนวน 54 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 เป็น 2 วัน ดังนี้ 1) วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จัดให้ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียน    เมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่    2) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดตรัง        ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

DSC 0094  DSC 0019

DSC 0017  DSC 0014

DSC 0007  DSC 0036

DSC 0078  DSC 0039

DSC 0060  DSC 0054

DSC 0148  DSC 0129

DSC 0131  DSC 0145

DSC 0135

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 4044  DSC 3989

DSC 3975  DSC 4077

DSC 3998  DSC 4056

DSC 3965  DSC 3966

DSC 3969  DSC 4003

DSC 4004  DSC 4030

DSC 3983  DSC 4065

DSC 4071  DSC 4016  

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น