ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง)

Details

สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง) : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ตามกิจกรรม “สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด”  พร้อมด้วย นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม  โดยมี นางยุภา  พรเศรษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง รายงานสรุปผลการเตรียมการในการเปิดภาคเรียน และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

DSC 4085  DSC 4108

DSC 4089  DSC 4091

DSC 4095  DSC 4083

DSC 4105  DSC 4101

DSC 4116  DSC 4120

DSC 4112  DSC 4124

DSC 4098  DSC 4099

DSC 4114  DSC 4130

DSC 4085

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น